Störst på återvinning
Helhetslösningar är viktigt idag och kunderna vill gärna ha en totalentreprenör. IL Recycling är företaget som kan ta hand om hela kedjan kring återvinning – från insamling och upparbetning till distribution.
Conny Malmström är sedan 2004 tillförordnad områdeschef i Stockholm ock tillika anläggningschef för IL Recycling Returpapper AB i Rosersberg. Han ansvarar för närvarande även för anläggningen i Solna och har jobbat aktivt i branschen i cirka 35 år.
IL finns representerade med egna anläggningar eller via partners på 22 orter från Umeå i norr till Malmö i söder. Det finns 14 produktionsanläggningar i hela Sverige och företaget täcker ett område från Umeå i norr till Malmö i söder. IL Recycling har funnits sedan tidigt 50-tal när Västerviks Pappersbruk ville ha försörjning på returpapper, och hette från början Industrileveranser AB. Idag ägs IL Recycling-koncernen ägs av SCA, Stora Enso, Örebro Kartongbruk, Fiskeby bruk, samt Kappa. Koncernen är uppdelad i tre bolag: IL Rcycling Service AB, IL Recycling Returpapper AB samt IL Recycling Trading AB. Servicebolaget arbetar med försäljning och åkeri (med ett 40-tal hämtningsbilar bara i Stockholm) samt helhetslösningar för sina kunder. Servicebolaget erbjuder även sekretesstjänster tillsammans med Returpappersbolaget. Tradingbolaget sköter export samt övrig utrikeshandel. Returpappersbolaget sköter all produktion som att sortera samt emballera i olika kvaliteter för leverans till slutanvändare i återvinningsprocessen.

Arbetet går bland annat till så att wellpapp från dagligvaruhandeln okulärbesiktas. Är allt OK går den genom balpressen, som paketerar materialet i balar om cirka 600 kg styck för vidare transport till pappersbruk. Tidningar från hushåll samt papper från kontor sorteras. Från tidningarna avskiljs brunfiber såsom wellpapp och kartong samt eventuella sopor. Samma gäller för kontorspappret, med tillägget att man även separerar tidningar för att höja ljusheten på den färdiga varan. På detta sätt håller man ned trähalten, då tidningar till skillnad från en stor del av kontorspappret innehåller trähaltigt papper.

Tidningarna går i huvudsak till Hallsta Pappersbruk i Roslagen, för att återvinnas till nytt tidningspapper. Kontorspappret går till Lilla Edets pappersbruk, där man av detta tillverkar hygienpapper. Wellpappen går till Obbola pappersbruk i Umeå, där man gör nytt Linermaterial av den gamla wellen.
Totalt använder svenska pappersbruk idag över två miljoner ton returpapper per år, och av det levererar IL Recycling ungefär hälften och är därmed störst i Sverige. I Stockholm finns 35 anställda fördelade på Älvsjö, Solna och Rosersberg och en etablering finns även i Polen. Det papper som tas emot i Roserberg är från de norra kommunerna, Solna-anläggningen tar hand om innerstaden, Solna, Sundbyberg och Älvsjö täcker södersidan.
– Vi har inte sett några tecken på att pappersflödet har minskat. Framtiden för branschen ser bra ut men vi måste hjälpas åt. Allt papper går att återvinna och det är viktigt att källsortera sitt papper för miljöns skull, säger Conny Malmström.

IL Recycling

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-59037230
Fax: 08-59037235


Email:
conny.malmstrom@ilrecycling.com

Hemsida:
www.ilrecycling.se

Adress:
IL Recycling
Tallbacksgatan 8
19572 Rosersberg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN